Бүртгүүлэх
Шаардлагатай талбаруудад мэдээллээ оруулж бүртгүүлнэ.

Баталгаажуулах
Бүртгүүлсэний имэйлээр баталгаажуулах линк очих ба түүн дээр дарж бүртгэлээ баталгаажуулна.

Хичээл сонгох
Өөрт тохирсон хичээлийг сонгож шаардлагатай талбаруудыг бөглөнө.

Төлбөр төлөх
Зааврын дагуу төлбөрийн шилжүүлгийг хийснээр хичээл үзэж эхэлнэ.

Бүртгүүлэх


Буцах