Солонгос хэл - харилцан яриа - 1 - KLDL204

Хичээлийн тухай

Хичээлийн агуулга

1. Танилцах / 소개

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

2. Амлалт / 약속

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

3. Хобби / 취미

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

4. Шалгалтын асуумж боловсруулах цогц хичээл

видео хичээл

5. Шалгалт ба сэтгэлгээний ялгаа

видео хичээл

6. Шалгалтын асуумж гэж юу вэ?

видео хичээл

7. Асуумжийн төрөл ангилбар, дан ба холимог

видео хичээл

8. Хичээлийн оршил хэрхэн бичих вэ?

видео хичээл

9. Асуудал шийдвэрлэх чадамж

1 дасгал ажил, видео хичээл

10. Гэр бүл / 가족

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

11. Мэргэжил / 전공

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

12. Цайны газар / 식당

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

13. Сэтгэлээ илэрхийлэх нь / 기분표현

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

14. Дэлгүүр хэсэх / 쇼핑

1 дасгал ажил, видео хичээл

15. Онгоцны буудал / 공항

1 дасгал ажил, видео хичээл

16. Гоо үзэмжийг дээдлэх үзэл баримтлал

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

17. ТВ, радио, фм-ийн ярилцлага

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

18. Асуумж асуух ба хариулах арга зүй

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

19. Төв аялга / 표준어 발음

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

ANSWER DICTIONARY