Солонгос хэл - харилцан яриа - 1 - KLDL204

Хичээлийн тухай

Хичээлийн агуулга

1. Танилцах / 소개

1 шалгалт, видео хичээл

2. Амлалт / 약속

1 шалгалт, видео хичээл

3. Хобби / 취미

1 шалгалт, видео хичээл

4. Шалгалтын асуумж боловсруулах цогц хичээл

видео хичээл

5. Шалгалт ба сэтгэлгээний ялгаа

видео хичээл

6. Шалгалтын асуумж гэж юу вэ?

видео хичээл

7. Асуумжийн төрөл ангилбар дан ба холимог

видео хичээл

8. шалгалтын асуумж болосруулах системчлэл

1 дасгал ажил, видео хичээл

9. Шалгалтын асуумжийг нягтлан дүгнэлт өгөх, бодит жишээ

1 дасгал ажил, видео хичээл

10. Хичээлийн оршил хэрхэн бичих вэ?

видео хичээл

11. Асуудал шийдвэрлэх чадамж

1 дасгал ажил, видео хичээл

12. Гэр бүл / 가족

1 шалгалт, видео хичээл

13. Мэргэжил / 전공

1 шалгалт, видео хичээл

14. Цайны газар / 식당

1 шалгалт, видео хичээл

15. Сэтгэлээ илэрхийлэх нь / 기분표현

1 шалгалт, видео хичээл

16. Дэлгүүр хэсэх / 쇼핑

видео хичээл

17. Онгоцны буудал / 공항

видео хичээл

18. Гоо үзэмжийг дээдлэх үзэл баримтлал

1 шалгалт, видео хичээл

19. ТВ, радио, фм-ийн ярилцлага

1 шалгалт, видео хичээл

20. Асуумж асуух ба хариулах арга зүй

1 шалгалт, видео хичээл

21. 표준어 발음 / төв аялга

1 шалгалт, видео хичээл

ANSWER DICTIONARY