parallax image

Багш, зааварлагч

Шилдэг багш, зааварлагч

Боловсролын судлалын докторын судалгааны ажил маань “АЛСЫН ЗАЙН ТЕХНОЛОГИЙГ СОЛОНГОС ХЭЛНИЙ СУРГАЛТАНД АШИГЛАХ НЬ” сэдэвтэй бөгөөд бодит судалгаан дээр үндэслэн монгол хүний онцлогт нийцүүлэн алсын зайн сургалтыг боловсруулан та бүхэнд хүргэж байна.

Солонгос хэлний багш
ANSWER DICTIONARY