Алсын зайн сургалт


Teacher

Б. Очирбаяр

Солонгос хэл судлаач, Багш, Доктор

Teacher

Б. Очирбаяр

Солонгос хэл судлаач, Багш, Доктор

Teacher

Б. Очирбаяр

Солонгос хэл судлаач, Багш, Доктор

Teacher

Б. Очирбаяр

Солонгос хэл судлаач, Багш, Доктор

Teacher

Б. Очирбаяр

Солонгос хэл судлаач, Багш, Доктор

Teacher

Б. Очирбаяр

Солонгос хэл судлаач, Багш, Доктор

Teacher

Б. Очирбаяр

Солонгос хэл судлаач, Багш, Доктор

Teacher

Б. Очирбаяр

Солонгос хэл судлаач, Багш, Доктор

Teacher

Б. Очирбаяр

Солонгос хэл судлаач, Багш, Доктор

Teacher

Ц. Хишигжаргал

Иогийн багш, дуурь бүжгийн эрдмийн театрын балетчин

Teacher

Б. Очирбаяр

Солонгос хэл судлаач, Багш, Доктор

Teacher

Б. Очирбаяр

Солонгос хэл судлаач, Багш, Доктор

Teacher

Б. Очирбаяр

Солонгос хэл судлаач, Багш, Доктор

Teacher

Б. Очирбаяр

Солонгос хэл судлаач, Багш, Доктор

ANSWER DICTIONARY