Солонгос хэлний дүрмийн ерөнхий бүтэц - KLGR341

ANSWER DICTIONARY