Солонгос хэлний дүрмийн ерөнхий бүтэц

Хичээлийн тухай

ANSWER DICTIONARY