солонгос судлал - KLGY101

Хичээлийн тухай

Хичээлийн агуулга

1. БНСУ-ын улсын тухай танилцуулга

1 шалгалт, видео хичээл

2. БНСУ-ын түүхийн ерөнхий ойлголт

1 шалгалт, видео хичээл

3. Уур амьсгал ба эрүүл мэнд

1 шалгалт, видео хичээл

4. Баяр ёслол

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

5. Хүний хөгжил ба боломж

1 шалгалт, видео хичээл

6. Шашин

1 шалгалт, видео хичээл

7. Монгол болон Солонгос хэлний хэвшмэл хэлц болон зүйр үгийн давтамжийн судалгаа

2 шалгалт, видео хичээл

8. Бэлэгдэл зүй

1 шалгалт, видео хичээл

9. Өөрийн танилцуулга бичих зааварчилгаа 1

1 шалгалт, видео хичээл

10. Өөрийн танилцуулга бичих зааварчилгаа 2

1 шалгалт, видео хичээл

11. Суралцах төлөвлөгөө бичих зааварчилгаа

1 шалгалт, видео хичээл

12. БНСУ-д суралцах бэлтгэл ажил 1

1 шалгалт, видео хичээл

13. БНСУ-д суралцах бэлтгэл ажил 2

1 шалгалт, видео хичээл

14. БНСУ-д суралцах бэлтгэл ажил 3

1 дасгал ажил, 2 шалгалт, видео хичээл

ANSWER DICTIONARY