Бие даалт / өгүүлбэрийг орчуулгатай нь дүйцүүлэх

ANSWER DICTIONARY