Сургалт зуучлалын мэдээллийн талбар

ANSWER DICTIONARY