Илтгэх урлаг - S.RTS102

Хичээлийн тухай

Хичээлийн агуулга

1. Илтгэх урлаг хичээлийг үзэх шалтгаан буюу үндэслэл

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

2. PPT бэлтгэх, төрөл ангилал, бодит үр ашиг

2 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

3. Илтгэлийн материал бэлтгэх дараалал (1-р хэсэг)

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

4. Илтгэлийн материал бэлтгэх дараалал (2-р хэсэг)

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

5. Ярих техник (1-р хэсэг)

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

6. Ярих техник (2-р хэсэг)

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

7. Харьцуулах, зэрэгцүүлэх арга

2 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

8. Итгэл үнэмшил

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

9. Google form ашиглан хэрхэн судалгаа авч судалгааны үр дүнг ррт дээр байршуулах тухай

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

10. Илтгэл тавихад нөлөөлөх зүйлс

2 дасгал ажил, 2 шалгалт, видео хичээл

11. Амжилт бол санамсаргүй зүйл биш

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

12. PPT загвар хайх, загварчлал боловсруулах, өрөх 1

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

13. PPT загвар хайх, загварчлал боловсруулах, өрөх 2

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

14. Албан тушаал ба хариуцлага

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

15. Амьдралын төлөвлөгөө боловсруулах тухай 1

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

16. Амьдралын төлөвлөгөө боловсруулах тухай 2

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

17. Ангилал зүй буюу Taxonomy

2 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

18. Сэдэлжүүлэг гэж юу вэ?

2 дасгал ажил, 2 шалгалт, видео хичээл

ANSWER DICTIONARY