Шинэ үг цээжлэх арга зүй / үг зүй

Хичээлийн тухай

ANSWER DICTIONARY