Компьютерын хэрэглээ 3, Видео бичлэг засварлах тухай - CAMT115

Хичээлийн тухай

Хичээлийн агуулга

1. Хичээлийн ерөнхий танилцуулга

видео хичээл

2. Шинэ файл үүсгэх тухай

1 шалгалт, видео хичээл

3. Instagram сурталчилгаа хийх тухай

видео хичээл

4. PNG формат видео засварт яагаад чухал байдаг вэ?

1 шалгалт, видео хичээл

5. Lower thirds буюу оролцогчийн овог нэрийг хэрхэн оруулах вэ?

видео хичээл

6. Дуу, ая, яриаг хэрхэн зөв янзлах вэ?

1 шалгалт, видео хичээл

7. Бичлэгийн ард хөдөлгөөнт дүрсийг хэрхэн хайж оруулах вэ?

видео хичээл

8. Дүрс бичлэгийг хэрхэн crop хийх вэ?

видео хичээл

9. Хэрхэн хадмал орчуулга оруулах, мөн export хийх вэ?

видео хичээл

10. Дүрс бичлэгт хэрхэн лого байршуулах вэ?

видео хичээл

11. Засварлаж буй дүрс бичлэг дээр хувийн тэмдэглэл хэрхэн оруулах вэ?

видео хичээл

12. Library цэсийн icon-ийн талаарх тайлбар ойлголт

видео хичээл

13. Favorites болон cursor effects-ийн талаарх ойлголт

видео хичээл

14. Intros болон outros гэж юу вэ?

видео хичээл

15. Shortcut болон видео засвар, дэлгэц шилжих зэргийг хэрхэн хийдэг тухай

видео хичээл

16. Visual effects-ийн ерөнхий ойлголт

видео хичээл

17. Видеог хэрхэн export хийх вэ?

видео хичээл

ANSWER DICTIONARY