Компьютерын хэрэглээ 3, Видео бичлэг засварлах тухай - CAMT115

Хичээлийн тухай

Хичээлийн агуулга

1. Хичээлийн ерөнхий танилцуулга

1 дасгал ажил, видео хичээл

2. Шинэ файл үүсгэх тухай

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

3. Instagram сурталчилгаа хийх тухай

1 дасгал ажил, видео хичээл

4. PNG формат видео засварт яагаад чухал байдаг вэ?

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

5. Lower thirds буюу оролцогчийн овог нэрийг хэрхэн оруулах вэ?

1 дасгал ажил, видео хичээл

6. Дуу, ая, яриаг хэрхэн зөв янзлах вэ?

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

7. Бичлэгийн ард хөдөлгөөнт дүрсийг хэрхэн хайж оруулах вэ?

1 дасгал ажил, видео хичээл

8. Дүрс бичлэгийг хэрхэн crop хийх вэ?

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

9. Хэрхэн хадмал орчуулга оруулах, мөн экспорт хийх вэ?

1 дасгал ажил, 2 шалгалт, видео хичээл

10. Дүрс бичлэгт хэрхэн лого байршуулах вэ?

1 дасгал ажил, видео хичээл

11. Засварлаж буй дүрс бичлэг дээр хувийн тэмдэглэл хэрхэн оруулах вэ?

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

12. Library цэсийн icon-ийн талаарх тайлбар ойлголт

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

13. Favorites болон cursor effects-ийн талаарх ойлголт

1 дасгал ажил, видео хичээл

14. Intros болон outros гэж юу вэ?

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

15. Shortcut болон видео засвар, дэлгэц шилжих зэргийг хэрхэн хийдэг тухай

1 дасгал ажил, видео хичээл

16. Visual effects-ийн ерөнхий ойлголт

2 дасгал ажил, видео хичээл

17. Видеог хэрхэн экспорт хийх вэ?

2 дасгал ажил, 2 шалгалт, видео хичээл

ANSWER DICTIONARY