Компьютерын хэрэглээ 4, Microsoft Outlook - COMP123

Хичээлийн тухай

Компьютерын хэрэглээ 4, Microsoft Outlook /COMP123/ хичээл нь оюутанд цахим шуудан, түүний дотор Outlook программын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх зорилготой. Цахим шуудан нь бидний өдөр тутмын амьдрал, ажил, сургууль, харилцааны салшгүй нэгэн хэсэг болсон билээ. Ялангуяа албан ажил, хичээл сургуулийг цахим шуудангийн оролцоогүйгээр төсөөлөх аргагүй. 

Цахим шууданг зохистой зөв ашигласнаар бидний ажлыг хөнгөвчлөх, цагийг хэмнэх давуу талтай бөгөөд цахим шуудангийн хэрэглээ өсөхийн хэрээр хэрхэн зохистой ашиглах соёл ч бий болжээ. Энэхүү хичээлээр оюутан цахим шууданг хэрхэн үр дүнтэй ашиглах талаар өргөн ойлголттой болохоос гадна мэйл бичих соёлд суралцах болно.

Хичээлийн агуулга

1. MS Outlook-д мэйл бүртгүүлэх тухай

1 дасгал ажил, видео хичээл

2. Contact-ийг үр ашигтай ашиглах нь

1 дасгал ажил, видео хичээл

3. Мэйл бичих соёл

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

4. Харилцагчаас ирсэн мэйл дээр харьцуулалт хийх нь

1 дасгал ажил, видео хичээл

5. Signature буюу гарын үсэг

1 дасгал ажил, видео хичээл

6. Attach file буюу хавсралт файлын талаарх ойлголт

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

7. Ирсэн мэйлд хариу өгөх болон дамжуулах тухай

1 дасгал ажил, видео хичээл

8. Харилцагч талд мэйл очсон, мөн уншсан эсэхийг хэрхэн мэдэх вэ?

1 дасгал ажил, видео хичээл

9. Folder хэрхэн үүсгэх хийгээд устгах шинэчлэх вэ?

1 дасгал ажил, 2 шалгалт, видео хичээл

10. Mail дотроос түлхүүр үг ашиглан хайлт хийх тухай

1 дасгал ажил, видео хичээл

11. Mail-ийг илүү үр дүнтэй шүүн харах тухай

1 дасгал ажил, видео хичээл

12. Mail-ийг бөөнөөр нь устгах тухай

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

13. Уншаагүй цахим шууданг түүвэрлэн уншсан төлөвт шилжүүлэх

1 дасгал ажил, видео хичээл

14. Junk ба block хэрхэн хийх вэ

1 дасгал ажил, видео хичээл

15. Outlook дээр мэйл асуудалгүй ирж явж байгаа эсэхийг хэрхэн шалгах вэ?

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

16. MS, Outlook дээрх мэйлийн нууц код өөрлөгдвөл бид яах вэ?

2 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

ANSWER DICTIONARY