Сурах арга барил - LEARN102

Хичээлийн тухай

Хичээлийн агуулга

1. Суралцагчийн сурах хэв маяг

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

2. Сурах арга барилаа хэрхэн сайжруулах вэ?

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

3. Сурах арга барил ба боловсрол

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

4. Идэвхтэй сургалтын арга зүй

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

5. Боловсролын шинэчлэл

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

6. Асуумжийн тухай цогц ойлголт

1 дасгал ажил, 2 шалгалт, видео хичээл

7. Кредитийн тухай ойлголт

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

8. Системийн тухай ойлголт

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

9. Тэтгэлгийн талаарх ойлголт

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

10. Уулзалтын тов зарлах тухай

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

11. Харилцаа холбооны тухай суурь ойлголт

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

12. 4 жилийн хөтөлбөрийн үр дүн

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

13. "Идэр" их сургуулийн солонгос хэлний тэнхим яагаад тусдаа байрладаг вэ?

1 дасгал ажил, 2 шалгалт, видео хичээл

14. ТОПИК-ийн 6 буюу дээд оноонд тэнцсэн Баасанням оюутны туршлага

2 дасгал ажил, видео хичээл

ANSWER DICTIONARY