Сурах арга барил - S.LSG101

Хичээлийн тухай

Хичээл заасан багш: Б. Очирбаяр (Ph.D), Э. Цэнгүүн-Уянга (Докторант)

Сурах арга барил /S.LSG101/ хичээлээр дамжуулан оюутан сурах арга барил, хэв маягийн талаар ойлголттой болж өөрт тохирсон сурах арга барилыг тодорхойлох боломжтой болно. Өөрийн сурах арга барилыг мэдэж, өөрт тохирсон хэв маягаар суралцах нь оюутны сурлагын амжилт, бүтээмж, үр дүнд өндөр нөлөөтэй.

Мөн энэхүү хичээлээр дамжуулан боловсрол, сургалтын систем, кредит, хөтөлбөр, тэтгэлэг зэрэг оюутны заавал мэдэх шаардлагатай ойлголтуудыг тайлбарлах болно. Хичээлийн төгсгөлд амжилттай суралцаж ТОПИК 6 түвшинд тэнцсэн Идэр их сургуулийн Солонгос хэлний танхимын оюутан өөрийн бодит туршлага, амжилттай суралцсан арга барилаа хуваалцсан болно.

Хичээлийн агуулга

1. Суралцагчийн сурах хэв маяг

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

2. Сурах арга барилаа хэрхэн сайжруулах вэ?

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

3. Сурах арга барил ба боловсрол

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

4. Идэвхтэй сургалтын арга зүй

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

5. Боловсролын шинэчлэл

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

6. Асуумжийн тухай цогц ойлголт

1 дасгал ажил, 2 шалгалт, видео хичээл

7. Кредитийн тухай ойлголт

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

8. Системийн тухай ойлголт

2 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

9. Тэтгэлгийн талаарх ойлголт

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

10. Уулзалтын тов зарлах тухай

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

11. Харилцаа холбооны тухай суурь ойлголт

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

12. 4 жилийн хөтөлбөрийн үр дүн

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

13. "Идэр" их сургуулийн солонгос хэлний тэнхим яагаад тусдаа байрладаг вэ?

1 дасгал ажил, 2 шалгалт, видео хичээл

14. ТОПИК-ийн 6 буюу дээд оноонд тэнцсэн Баасанням оюутны туршлага

1 дасгал ажил, видео хичээл

15. Гадаадад суралцах бэрхшээл, даван туулах аргачлал. Зочин багш Амгаланбаяр

2 дасгал ажил, видео хичээл

16. Улсын болон хувийн сургуулийн ялгаатай тал, зочин багш Нандин-Эрдэнэ

2 дасгал ажил, видео хичээл

17. БНСУ-ын засгийн газрын тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдан 100% тэтгэлэг авсан "Идэр" их сургуулийн солонгос хэлний тэнхимийн 3-р курсийн оюутан Буяндэлгэртэй хийсэн зочны ярилцлага

1 дасгал ажил, видео хичээл

18. Солилцооны оюутнаар явсан Энхмаргадын сэтгэгдэл

1 дасгал ажил, видео хичээл

19. Төгсөх ангийн оюутан Гэрэлмаа (зочин)

1 дасгал ажил, видео хичээл

ANSWER DICTIONARY