Сэтгэл судлал - S.PSY116

Хичээлийн тухай

Хичээл заасан багш: Д. Золзаяа (сэтгэл судлаач, багш)

Сэтгэл судлал /S.PSY116/ хичээл нь оюутныг сэтгэл судлалын анхан шатны мэдэгдэхүүнтэй болгох улмаар суралцах хугацаа болон ажлын байранд гарахад үүсэж болзошгүй сэтгэл зүйн асуудлуудаа зөв зохистой даван гарахад туслах зорилготой.

Энэхүү хичээлийг судалснаар оюутан сэтгэцийн эрүүл мэнд, сайн сайхан байдалдаа санаа тавих, стресс дарамтыг зөв аргаар даван туулах, их сургуулийн орчинд оролцогч талууд болох багш, сурган хүмүүжүүлэгч, сургалтын албатай эерэг, зохистой харилцааг үүсгэх талаар мэдлэгтэй болно. Мөн шийдвэр гаргалт, урт хугацааны төлөвлөлт зэрэг амьдралын томоохон асуудлуудад хэрхэн хандах, сэтгэлээ тогтвортой байлгахад суралцана. Тус хичээлийн хувьд гадаад улсад суралцахад сэтгэл зүйгээ бэлтгэх, өөр орчинд очсон тохиолдолд асуудал бэрхшээлээ хэрхэн даван туулах талаар тусгаж өгснөөрөө онцлог юм. 

ANSWER DICTIONARY