Мэргэжлийн чадамжит ажилтнуудад зориулсан онлайн хөтөлбөр, "Нарийн гарц" ХХК - NWW

Хичээлийн тухай

Хичээлийн агуулга

1. facebook хуудсанд байх inbox дотор ангилбар хийх, блоклох, filter хийж хайх

видео хичээл

2. facebook inbox-д орж ирж буй харилцагч дээр нэмэлт мэдээлэл үүсгэх /add details and note/

видео хичээл

3. Boost хийх тухай, мөн цуцлагдсан мэдээлэл орж ирвэл хурдан мэдээлэх

видео хичээл

4. Geniune буюу not active windows хэрхэн хийх вэ? хийхгүй байгаагаас үүдэх эрсдэл юу вэ?

видео хичээл

5. Upload хийх тухай бүрэн ойлголт

видео хичээл

6. MS office, powerpoint программын ерөнхий ойлголт, тайлан бэлтгэх тухай

видео хичээл

7. http://e.worldlanguage.mn/ сайтын онлайн хичээлд бүртгүүлэх зааварчилгаа

видео хичээл

8. Онлайн хичээл яагаад нээгдэхгүй байна вэ? хэрхэн шийдвэрлэх вэ?

видео хичээл

9. Фэйсбүүкээр дамжуулан үнэ төлбөргүй солонгос хэлний онлайн хичээл лавлаж буй харилцагчид өгөх зөвлөмж

видео хичээл

10. Салбар төвийн хариуцаж буй facebook page хуудасны saved replies дотор төвөөс явж буй автомат хариулт байхгүй бол яах вэ?

видео хичээл

11. Хэрхэн хурдан шивж сурах вэ?

видео хичээл

12. "Нарийн гарц" ХХК-тай хамаарал бүхий утасны дугаар, мэйл хаяг, фэйсбүүк профайлыг бүртгэл

видео хичээл

13. Салбар төвийн хариуцаж буй facebook page эсвэл group-т энгийн болон төлөвлөгөөт мэдээ мэдээллийг хэрхэн post, publish хийх вэ?

видео хичээл

14. Төв салбараас гарсан post -ын (мэдээ мэдээлэл) дугаарыг өөрчлөн post / publish хийх тухай

видео хичээл

15. Зургийн градус өөрчлөх, тэгшлэх, өнгө тодруулах, чанартай хадгалах тухай

видео хичээл

16. Scanner таниулах, баримт бичиг болон хуудас scan хийх

видео хичээл

17. Нэмэлт дэлгэцийн тохиргоо

видео хичээл

18. google meet программыг ашиглан товч зааварчилгаа

видео хичээл

19. Faststone capture программ суулгах нь

видео хичээл

20. Fast stone capture ашиглах арга зүй

видео хичээл

21. QR code generate хийх тухай

видео хичээл

22. Онлайн эрх нээлгэх хүсэлтийн тухай

видео хичээл

23. Шинэ үг санал болгох тухай

видео хичээл

24. Poster бэлтгэх тухай 1

видео хичээл

25. Poster бэлтгэх тухай 2

видео хичээл

26. Poster бэлтгэх тухай 3

видео хичээл

27. Boost хэрхэн хийх вэ? хичээл - 1

видео хичээл

28. Boost хэрхэн хийх вэ? хичээл - 2

видео хичээл

29. Google form дээр судалгаа хэрхэн авах вэ?

видео хичээл

30. Facebook messenger хэрхэн татаж суулгах вэ?

видео хичээл

31. Team viewer буюу зайнаас компьютерыг хэрхэн удирдах вэ?

видео хичээл

32. Winrar программыг зөв ашиглах нь

видео хичээл

33. Утсаар дамжуулан team viewer буюу зайнаас компьютерыг хэрхэн удирдах вэ?

видео хичээл

34. Google drive дээр бүртгэлийн анкетыг байршуулан харилцагч талдаа edit хийх эрхтэйгээр хэрхэн өгөх вэ?

видео хичээл

35. БНСУ-ын их сургуулиудын мэдээллийн талбар

видео хичээл

36. 경성대 хэлний бэлтгэлийн ерөнхий танилцуулга

видео хичээл

37. EPS - TOPIK хөтөлбөрийн тухай товч мэдээлэл

видео хичээл

38. Мэдээллийн алба, хичээл №1

видео хичээл

39. Сургалт мэдээллийн алба - Харилцагчийн зорилго, зорилтыг танин мэдэхүй

видео хичээл

40. Сургалт мэдээллийн алба - Оносон мэдээлэл өгөх арга зүй /цахим орчин, уулзалт, утсаар ярих/

видео хичээл

41. Танилцуулга хичээл

видео хичээл

42. Сертификат хэвлэхэд анхаарах нь

видео хичээл

43. Шалгалтын асуумж боловсруулан оруулах тухай

1 дасгал ажил, видео хичээл

44. Сертификатыг принтер дээр хэвлэхэд анхаарах нь

видео хичээл

45. Багшийн ирцийн тайлангийн хуудас

видео хичээл

46. Салбар төвүүдийн мэдээлэл

видео хичээл

47. Дотоод мэдээллийн систем дээр багш хэрхэн ирц бүртгэх вэ?

видео хичээл

ANSWER DICTIONARY