Мэдээлэл харилцааны технологи - 1, CB - S.ICT107

Хичээлийн тухай

Хичээл заасан багш: Б. Очирбаяр (Ph.D)

Мэдээлэл харилцааны технологи - 1 /S.ICT107/ хичээлээр компьютерыг хэрхэн форматлахаас эхлээд драйв, файл, зургийг текст файл болгох, фонт, торрент, MS Office зэрэг өдөр тутам хэрэгтэй ойлголт, программ, компьютерын мэдлэгийн талаар суралцах болно. Өнөөдөр бид амьдралаа компьютергүйгээр төсөөлөх аргагүй билээ. Ажил, сургуулиас эхлээд өдөр тутмын харилцаа холбоо, үйл ажиллагааг явуулахын тулд хүн бүрд компьютерын анхан шатны мэдлэг хэрэгтэй болоод байна. 

Энэхүү хичээлээр дамжуулан оюутан ажиллаж, суралцахад шаардлагатай компьютерын суурь ойлголтуудыг эзэмших боломжтой бөгөөд хичээл тус бүр тухайн программыг хэрхэн, яаж татах, суулгах, ашиглах талаар бүрэн ойлголтыг өгч байгаагаараа давуу талтай.

Хичээлийн агуулга

1. Компьютер форматлахад бэлтгэх нь

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

2. Компьютер форматлах нь

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

3. Интернэтээс хэрхэн драйвер хайх вэ?

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

4. Файлыг хэрхэн эмх цэгцтэй хадгалах вэ?

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

5. Зурган файлыг текст болгох нь

1 дасгал ажил, 2 шалгалт, видео хичээл

6. Фонтын тухай ойлголт

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

7. "Acrobat reader" программ

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

8. Торрент танилцуулга

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

9. "MS Office" программын тухай ойлголт

1 дасгал ажил, 2 шалгалт, видео хичээл

10. Geniune буюу not active windows хэрхэн шийдвэрлэх вэ?

видео хичээл

11. Upload хийх тухай бүрэн ойлголт

1 дасгал ажил, видео хичээл

12. Хэрхэн хурдан шивж сурах вэ?

1 дасгал ажил, видео хичээл

13. Scanner таниулах, баримт бичиг болон хуудас scan хийх

видео хичээл

14. QR code generate хийх тухай

1 дасгал ажил, видео хичээл

15. Facebook messenger хэрхэн татаж суулгах вэ?

1 дасгал ажил, видео хичээл

16. TeamViewer буюу зайнаас компьютерыг хэрхэн удирдах вэ?

1 дасгал ажил, видео хичээл

17. WinRAR программыг зөв ашиглах нь

1 дасгал ажил, видео хичээл

18. Утсаар дамжуулан TeamViewer ашиглах буюу зайнаас компьютерыг хэрхэн удирдах вэ?

1 дасгал ажил, видео хичээл

ANSWER DICTIONARY