Компьютерын хэрэглээ 1

Хичээлийн тухай

ANSWER DICTIONARY