Танилцах дадлага - PRAC311

Хичээлийн тухай

Хичээлийн агуулга

1. Аудио, видеог задлан өгүүлбэрээр нь ангилж, үг дүрмээр задлах тухай

1 шалгалт, видео хичээл

2. Эх сурвалж хайх, бичлэг хайх, түүнийгээ стадартын дагуу тасдах тухай

1 шалгалт, видео хичээл

3. хадмал орчуулгыг янзлах, орчуулах, бодитоор туршин судлах, стандарт форм

1 шалгалт, видео хичээл

4. Camtasia studio суулгах аргачлал, татан авах тухай

1 шалгалт, видео хичээл

5. Үг дүрмээр задрах ёстой ч хараахан задраагүй байгаа өгүүлбэрийг хэрхэн задлан мэдээлэл явуулах талаарх зөвлөмж

2 шалгалт, видео хичээл

6. Явуулж буй судалгааны материалын фонт, хэмжээ, хэрэгжүүлэх стандарт, шалгах тухай

1 шалгалт, видео хичээл

7. системд шинэ үг санал болгон нэмүүлэх тухай тухай

1 шалгалт, видео хичээл

8. өгүүлбэрт орсон дүрмийг ялгах, байхгүй дүрмийг системд хэрхэн санал болгох вэ?

1 шалгалт, видео хичээл

9. Хэдийн цахим системд орсон өгүүлбэрийг хэрхэн хянах вэ?

2 шалгалт, видео хичээл

ANSWER DICTIONARY