Танилцах дадлага (орчуулга)

Хичээлийн тухай

Солонгос хэлний багш, орчуулагч, орон судлалаар мэргэшин суралцаж буй 3-4-р курсын оюутнуудын хувьд зайлшгүй хийх шаардлагатай танилцах дадлагын хичээл байдаг. Тус хичээл нь тэнхимээр суралцах гэхээс илүүтэй тухайн салбарт дагнасан судалгаа хийж буй судалгааны хүрээлэн, солонгосын хөрөнгө оруулалттай компанид хийх боломж бүрддэг.

Бидний хувьд төгсөх курсын оюутнуудад зориулсан танилцах дадлагыг зайнаас хийх боломжоор хангаж өгсөн болно. Манай байгууллагын хувьд гадаад хэл ба компьютер технологийн зааг дээр хэд хэдэн инновацийн бүтээгдэхүүн, системчлэл боловсруулан гаргасан нь тухайн дадлагажигч оюутны хийж бүтээсэн зүйл нь архивлагдах хадгалагдах бус дараа дараагийн үеийнхэндээ чиглэл өгч дэмнэн туслах, дадлагажиж буй оюутны хувьд өөрийн ур чадварыг сорих боломж байгаад зогсохгүй мэдлэгээ бататгах, шинэ технологийн суурь ойлголтыг хүлээн авч цаашид чиглэл олоход тань туслах юм.

Хичээлийн агуулга


ANSWER DICTIONARY