Танилцах дадлага - I.PRAC418

Хичээлийн тухай

Хичээл заасан багш: Б. Очирбаяр (Ph.D)

Танилцах дадлага /I.PRAC418/ хичээл нь оюутанд танилцах дадлагын үйл явцыг таниулах, дадлагын талаар ерөнхий ойлголт өгөх зорилготой. Эдгээр хичээлүүдээр дамжуулан танилцах дадлагыг юунаас эхлэн, ямар үйл явцаар хэрхэн хийхийг шат дараатайгаар заах болно.

Хичээлүүдийг анхааралтай үзэж даалгавруудыг цаг тухай бүрд хийж илгээснээр дадлага ажлыг саадгүй хийх боломжтой болно. Таны дадлага ажлаараа хийсэн судалгааны үр дүн дараа дараагийн суралцагчдад амжилттай суралцахад тус нэмэр болно гэдгийг хэлэх хэрэгтэй болов уу.

Даалгавар, дадлага ажилтай асуулт гарвал info@worldlanguage.mn хаягаар холбогдоорой.

Хичээлийн агуулга

1. Аудио, видеог задлан өгүүлбэрээр нь ангилж, үг дүрмээр задлах тухай

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

2. Эх сурвалж хайх, бичлэг хайх, түүнийгээ стандартын дагуу тастах тухай

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

3. Хадмал орчуулгыг янзлах, орчуулах, бодитоор туршин судлах, стандарт форм

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

4. Camtasia studio суулгах аргачлал, татан авах тухай

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

5. Үг дүрмээр задрах ёстой ч хараахан задраагүй байгаа өгүүлбэрийг хэрхэн задлан мэдээлэл явуулах талаарх зөвлөмж

1 дасгал ажил, 2 шалгалт, видео хичээл

6. Явуулж буй судалгааны материалын фонт, хэмжээ, хэрэгжүүлэх стандарт, шалгах тухай

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

7. Системд шинэ үг санал болгон нэмүүлэх тухай

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

8. Өгүүлбэрт орсон дүрмийг ялгах, байхгүй дүрмийг системд хэрхэн санал болгох вэ?

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

9. Цахим системд орсон өгүүлбэрийг хэрхэн хянах вэ?

2 дасгал ажил, 2 шалгалт, видео хичээл

ANSWER DICTIONARY