Танилцах дадлага - I.PRAC418

Хичээлийн тухай

Хичээлийн агуулга

1. Аудио, видеог задлан өгүүлбэрээр нь ангилж, үг дүрмээр задлах тухай

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

2. Эх сурвалж хайх, бичлэг хайх, түүнийгээ стандартын дагуу тастах тухай

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

3. Хадмал орчуулгыг янзлах, орчуулах, бодитоор туршин судлах, стандарт форм

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

4. Camtasia studio суулгах аргачлал, татан авах тухай

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

5. Үг дүрмээр задрах ёстой ч хараахан задраагүй байгаа өгүүлбэрийг хэрхэн задлан мэдээлэл явуулах талаарх зөвлөмж

1 дасгал ажил, 2 шалгалт, видео хичээл

6. Явуулж буй судалгааны материалын фонт, хэмжээ, хэрэгжүүлэх стандарт, шалгах тухай

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

7. Системд шинэ үг санал болгон нэмүүлэх тухай

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

8. Өгүүлбэрт орсон дүрмийг ялгах, байхгүй дүрмийг системд хэрхэн санал болгох вэ?

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

9. Цахим системд орсон өгүүлбэрийг хэрхэн хянах вэ?

2 дасгал ажил, 2 шалгалт, видео хичээл

ANSWER DICTIONARY