ТОПИК, дээд шат (унших) 6-2 - KTAR343

Хичээлийн тухай

ANSWER DICTIONARY