Солонгос хэл, TOPIK II - сонсох, 3-6-1

Хичээлийн тухай

БНСУ-ын их сургуулиудын тавьж буй стандарт бол ТОПИК буюу солонгос хэлний түвшин тогтоох шалгалтын оноо юм. Энэхүү шалгалт нь дотроо 3 төрөлд хуваагдах бөгөөд сонсох, унших, бичих гэсэн хэсэгтэй. Эдгээрийн дундаас сонсох ур чадварыг тань өсгөж чадахуйц энэхүү хөтөлбөрийг манай судалгааны алба маань 2019 оны 8-р сараас эхлэн боловсруулж эхэлсэн сурах бичиг, гарын авлага, шинэ үгийн дэвтэр, мөн ТОПИК-ийн нийт 5100 хуудас дээр дүгнэлт хийн 20 бүлэг хичээлийг 1 жилийн дотор гаргасан. Ийнхүү бидний нөр их хөдөлмөрийн үр дүнд зөвхөн хэдэн шалгалтын материалыг тайлбарлаад өнгөрөх бус асуумж бүрийн мөн чанар, үгсийн давтамж, эх дээр хийсэн дүн шинжилгээ, шинэ үгс, харилцан хамаарал бүхий баримт зэргийг системтэйгээр дурдсан болно.

Хичээлийн агуулга


ANSWER DICTIONARY