Солонгос хэл, TOPIK II - сонсох, 3-6-2

Хичээлийн тухай

ANSWER DICTIONARY