Солонгос хэлний анхан шат - түргэвчилсэн хөтөлбөр - WASI.KLGY201

Хичээлийн тухай

Солонгос хэлний анхан шат /KLGR201/ хичээл нь "Солонгос Хэлийг Зөв Суурьтай Сурмаар Байна Уу? анхан шат" сурах бичгийг ашиглан заасан ба Хангөль үсгээс эхлүүлэн солонгос хэл, дүрмийг зөв шат дараатай, нарийн тайлбарласан 15 бүлэг хичээлээс бүрдэнэ. Энэхүү видео хичээлүүдээр сурах бичигт орсон 86 дүрэм, урам өгөх мэргэн үгс, хэл сурахад туслах сонирхолтой аппликэйшн болон программуудыг танилцуулах болно.

Хичээлээр дамжуулан суралцагч та харилцан яриаг анхан шатны түвшинд ойлгох, өөрийн үзэл бодлыг илэрхийлэх, 100 орчим үгтэй зохион бичлэг бичих, солонгос хэлний түвшин тогтоох шалгалтын 1-2-р түвшинд тэнцэх, KLPT-н шалгалт өгөх бүрэн чадвартай болоод зогсохгүй цаашид үргэлжлүүлэн сурах зөв суурийг олж авах юм.

Хичээлийн агуулга

1. Солонгос хэлний анхан шатны хичээл №1

2 шалгалт, видео хичээл

2. Солонгос хэлний анхан шатны хичээл №2

2 шалгалт, видео хичээл

3. Солонгос хэлний анхан шатны хичээл №3

2 шалгалт, видео хичээл

4. Солонгос хэлний анхан шатны хичээл №4-1

2 шалгалт, видео хичээл

5. Солонгос хэлний анхан шатны хичээл №4-2

2 шалгалт, видео хичээл

6. Солонгос хэлний анхан шатны хичээл №5

2 шалгалт, видео хичээл

7. Солонгос хэлний анхан шатны хичээл №6

2 шалгалт, видео хичээл

8. Солонгос хэлний анхан шатны хичээл №7

2 шалгалт, видео хичээл

9. Солонгос хэлний анхан шатны хичээл №8

3 шалгалт, видео хичээл

10. Солонгос хэлний анхан шатны хичээл №9

2 шалгалт, видео хичээл

11. Солонгос хэлний анхан шатны хичээл №10

2 шалгалт, видео хичээл

12. Солонгос хэлний анхан шатны хичээл №11

2 шалгалт, видео хичээл

13. Солонгос хэлний анхан шатны хичээл №12

2 шалгалт, видео хичээл

14. Солонгос хэлний анхан шатны хичээл №13

2 шалгалт, видео хичээл

15. Солонгос хэлний анхан шатны хичээл №14

2 шалгалт, видео хичээл

16. Солонгос хэлний анхан шатны хичээл №15

3 шалгалт, видео хичээл

17. Солонгос хэлний дунд шат руу орох түвшин тогтоох шалгалт

2 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

ANSWER DICTIONARY