Солонгос хэлний гүнзгий шат

Хичээлийн тухай

ANSWER DICTIONARY