Солонгос хэлний дунд шат - M.KLGR312

Хичээлийн тухай

Хичээл заасан багш: Б. Очирбаяр (Ph.D)

Солонгос хэлний дунд шат /M.KLGR312/ хичээл нь "Солонгос Хэлийг Зөв Суурьтай Сурмаар Байна Уу? дунд шат" сурах бичгийг ашиглан заасан ба солонгос хэл, дүрмийг зөв шат дараатай, нарийн тайлбарласан 15 бүлэг хичээлээс бүрдэнэ. Энэхүү видео хичээлүүдээр сурах бичигт орсон солонгос хэлний дунд шатанд мэдэх шаардлагатай 30 дүрэм, шинэ болон салаа утгатай үгс, урам өгөх мэргэн үгс, зохион бичлэгүүд, хэл сурахад туслах сонирхолтой аппликэйшн болон программуудыг мэдэж авах болно.

Хичээлээр дамжуулан суралцагч та харилцан яриаг чөлөөтэй ойлгох, өөрийн үзэл бодлыг илэрхийлэх, 140 орчим үгтэй зохион бичлэг бичих, солонгос хэлний түвшин тогтоох шалгалтын 3-р түвшинд тэнцэх бүрэн чадвартай болоод зогсохгүй цаашид гүнзгий түвшинд үргэлжлүүлэн сурах зөв суурийг олж авах юм.

Хичээлийн агуулга

1. Солонгос хэлний дунд шатны хичээл №1

2 шалгалт, видео хичээл

2. Солонгос хэлний дунд шатны хичээл №2

2 шалгалт, видео хичээл

3. Солонгос хэлний дунд шатны хичээл №3

2 шалгалт, видео хичээл

4. Солонгос хэлний дунд шатны хичээл №4

2 шалгалт, видео хичээл

5. Солонгос хэлний дунд шатны хичээл №5

2 шалгалт, видео хичээл

6. Солонгос хэлний дунд шатны хичээл №6

2 шалгалт, видео хичээл

7. Солонгос хэлний дунд шатны хичээл №7

2 шалгалт, видео хичээл

8. Солонгос хэлний дунд шатны хичээл №8

3 шалгалт, видео хичээл

9. Солонгос хэлний дунд шатны хичээл №9

2 шалгалт, видео хичээл

10. Солонгос хэлний дунд шатны хичээл №10

2 шалгалт, видео хичээл

11. Солонгос хэлний дунд шатны хичээл №11

2 шалгалт, видео хичээл

12. Солонгос хэлний дунд шатны хичээл №12

2 шалгалт, видео хичээл

13. Солонгос хэлний дунд шатны хичээл №13

2 шалгалт, видео хичээл

14. Солонгос хэлний дунд шатны хичээл №14

2 шалгалт, видео хичээл

15. Солонгос хэлний дунд шатны хичээл №15

3 шалгалт, видео хичээл

16. Солонгос хэлний гүнзгий шат руу орох түвшин тогтоох шалгалт

2 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

ANSWER DICTIONARY