Солонгос хэлний дунд шат

Хичээлийн тухай

5 цаг 31 мин  
15 бүлэг хичээл
Ур чадвар: Дунд шат
Сертификат: Байгаа
Багш: Б. Очирбаяр

ANSWER DICTIONARY